Podatki

Prywatny gabinet i NZOZ – czy jedna kasa wystarczy?

Edyta Szewerniak-Milewska

Czy prowadząc dwie formy działalności, stomatolog musi zakupić oddzielne kasy fiskalne?

Lekarz dentysta, który świadczy usługi w ramach dwóch różnych form organizacyjnych – prywatnego gabinetu oraz w ramach NZOZ – może rejestrować ich sprzedaż na jednej kasie rejestrującej, bo dla potrzeb VAT stanowią one jeden obrót. Takie stanowisko zajął dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 28 kwietnia 2016 roku. Uzyskała ją dentystka, która od 1994 roku prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną. Jej pacjentami są osoby fizyczne, więc obrót z działalności obowiązkowo rejestruje na kasie fiskalnej. W związku z tym, że lekarz nie może w swojej praktyce zatrudnić innego lekarza, a ona bardzo chciała to zrobić – dentystka powiększyła lokal, doposażyła w nowoczesny sprzęt, a w końcu zarejestrowała NZOZ. Taka forma działalności pozwala jej bowiem zatrudniać innych lekarzy. Trzeba dodać, że obie formy prowadzonej przez nią działalności są firmami jednoosobowymi, prowadzonymi na nazwisko lekarki i pod tym samym adresem. Obie prowadzone są w ramach jednego wpisu w CEIDG, w obu usługi są świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Różne poglądy

Lekarka nie przewiduje ubiegania się o zawarcie kontraktu z NFZ w żadnej formie prowadzonej działalności. Nie wiedziała jednak, czy w opisanej [...]

Co mówi prawo

Obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku za pomocą kas rejestrujących na podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności [...]

Fiskus się zgadza

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zgodził się z tą argumentacją i stwierdził, że usługi medyczne świadczone przez dentystkę w ramach dwóch [...]