Dermatologia po Dyplomie Nr 05 (wrzesień) / 2011

Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

05/2011
Łuszczyca i schorzenia pokrewne
Alergologia
Immunodermatologia
Choroby przenoszone drogą płciową
Choroby infekcyjne