Wady serca u kobiet w ciąży

dr n. med. Urszula Ablewska1
prof. nadzw. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki2

1Klinika Wad Nabytych Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie

2Kierownik Kliniki Wad Nabytych Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie

Adres korespondencyjny: dr n. med. Urszula Ablewska, Klinika Wad Nabytych Serca, Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa; e-mail: urszula-ablewska@wp.pl

Small ablewsla urszula opt

dr n. med. Urszula Ablewska

Small hryniewiecki tomasz opt

prof. nadzw. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki

Wstęp

Epidemiologia

W krajach rozwiniętych obserwuje się systematyczny wzrost częstości chorób układu krążenia u kobiet w ciąży. Ocenia się, że choroby te występują u 0,2-4% ciężarnych. Głównym kardiologicznym problemem w okresie ciąży są wrodzone i nabyte wady serca, przy czym w krajach rozwiniętych wady wrodzone odpowiadają za 75-82% chorób serca u ciężarnych (a wśród nich 20-65% to wady zastawkowe). Poreumatyczne wady serca występują w krajach rozwiniętych rzadko. Dominują w krajach o niższych dochodach.1,2

Trudności diagnostyczne

Dolegliwości wynikające z wady serca, takie jak obniżenie tolerancji wysiłku, uczucie kołatania serca czy zmęczenie, mogą być mylnie interpretowane jako typowe dolegliwości ciężarnych, bywają też wiązane z nadwagą czy z astmą oskrzelową.

Zmiany zachodzące w ciąży mogą ujawnić wadę serca.

Zmiany hemodynamiczne w okresie ciąży

Small 11019

Tabela 1. Zmiany hemodynamiczne w okresie ciąży i następstwa kliniczne

Small 11081

Tabela 2. Najbardziej niebezpieczne okresy ciąży u kobiet z wadami serca

Ciąża jest okresem istotnych zmian hemodynamicznych w układzie krążenia, będących konsekwencją zmian hormonalnych i wpływu krążenia łożyskowego (tab. 1, 2).

Ryzyko związane z ciążą u kobiety z wadą serca

Ryzyko dla matki i płodu

Small 11114

Tabela 3. Czynniki ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży

Small 11171

Tabela 4. Ryzyko powikłań u matek i płodów w zależności od wady serca

Rokowanie (tab. 3) u ciężarnych z wadami serca zależy od:

  • rodzaju wady (tab. 4)
  • wydolności układu krążenia
  • przebytego leczenia kardiochirurgicznego.
Do góry