Dostęp Otwarty

c) Autosomalne sprzężone z chromosomem X

d) Choroba nie ma podłoża genetycznego

8. W leczeniu opisywanej jednostki chorobowej poprawę stanu skóry można uzyskać stosując:

a) Leki immunosupresyjne

b) Leki przeciwbakteryjne o szerokim spektrum

c) Doustne retinoidy

d) Fototerapię

9. Najcięższą odmianą w grupie, do której należy opisywana choroba, jest:

a) Łuszczyca zadawniona

b) Choroba Grovera

c) Harlequin ichtyosis

d) Ziarniniak grzybiasty

10. Wskaż nieprawdziwe stwierdzenia dotyczące opisywanej jednostki chorobowej:

a) Ustępuje z wiekiem

b) Ma przewlekły przebieg

c) Stosując określone leki można uzyskać okresową poprawę

d) Ma podłoże wirusowe