Spotkajmy się na darmowym kongresie medycznym on-line 'Virtual Medical Summit - Wytyczne Praktyki Internistycznej 2020' już 26-28 maja! Weź udział>


Medycyna po Dyplomie Nr 07 (lipiec) / 2010

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

07/2010
NowoŚci w praktyce
Sympozjum: stany nagŁe
Dermatologia
Kardiologia
Nejm
Choroby pŁuc i alergologia
Szczepienia osÓb dorosŁych