Spis treści

03/2009
Słowo wstępne
Edytorial
 • Edytorial Dostęp Otwarty

  prof. dr hab. med. Barbara Cybulska1,2

  prof. dr hab. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek 1,3

  prof. dr hab. med. Liliana Majkowska4

  prof. dr hab. med. Wi­told Tłu­sto­cho­wicz5

  prof. dr hab. med. Tomasz Pasierski6

Nowości w praktyce
Sym­po­zjum: wszystko, co chcecie wiedzieć o statynach, ale...
Program edukacyjny: hipertensjologia
Program edukacyjny: diabetologia
Program edukacyjny: gastroenterologia
Horyzonty medycyny
Egzamin z interny
Być lekarzem