Medycyna po Dyplomie Nr 04 (kwiecień) / 2014

Spis treści

04/2014
Słowo wstępne
Nowości w praktyce
Temat numeru: geriatria
Dokumentacja medyczna
Farmakoterapia
Najczęstsze błędy
Kardiologia
Przypadek kliniczny
Profesjonalizm lekarski
Laryngologia
Choroby internistyczne u kobiet w ciąży
Endokrynologia
Egzamin z medycyny