Medycyna po Dyplomie Nr 04 (kwiecień) / 2016

Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

04/2016
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Kardiologia
Reumatologia
Farmakoterapia
Profesjonalizm lekarski
Choroby internistyczne u kobiet w ciąży
Radiologia
Przypadek kliniczny
Dermatologia
Kierowanie do specjalisty
Gastroenterologia
Najczęstsze błędy
Endokrynologia
Codziennie zdajesz egzamin z medycyny