Medycyna po Dyplomie Nr 10 (październik) / 2015

Spis treści

10/2015
Słowo wstępne
Nowości w praktyce
Temat numeru
Kardiologia
Onkologia
Najczęstsze błędy
Kierowanie do specjalisty
Farmakoterapia
Przypadek kliniczny
Dermatologia
Mikrobiologia w codziennej praktyce
Radiologia
Egzamin z medycyny