Medycyna po Dyplomie Nr 12 (grudzień) / 2011

Spis treści

12/2011
NowoŚci w praktyce
Sympozjum: bÓl
Farmakoterapia
Pulmonologia
Nejm
Kardiologia
Nejm
Dermatologia
Kardiologia
Przypadek kliniczny
Nefrologia
Przypadek kliniczny